دکتر مریم نجفی

دکتر مریم نجفی

سوابق کاری

انجمن جهانی سرمایه گذاران نیک اندیش ( سمت: نائب رئیس کمیته استارتاپ ها )

سرمایه گذاران نیک اندیش کارایا ( سمت:‌ مشاور هیات اجرایی )

بانک انصار ( سمت: مشاور توسعه کسب و کار مرکز فینتک )

خانه کارمان ( سمت: مشاور بازاریابی و توسعه کسب و کار )

سرمایه گذاران نیک اندیش کارایا ( سمت:‌ مدیر اجرایی )

مگفا-توسعه و ایجاد طرح ها ( سمت: مدیر واحد )

مگفا-توسعه و ایجاد طرح ها ( سمت: سرپرست واحد )

مگفا-توسعه و ایجاد طرح ها ( سمت: معاون مدیر واحد )

ساپکو-امور سیستم ها و کامپیوتر ( سمت: مسئول گروه کارشناسی مهندسی سازمان و فرآیندهای عملیاتی )

ساپکو-امور سیستم ها و کامپیوتر ( سمت: کارشناس طراحی سیستم و فرآیند )

ساپکو-امور سیستم ها و کامپیوتر ( سمت: کارشناس کنترل پروژه )

Open chat
1
چجوری میتونم کمکتون کنم؟
سلام
چجوری میتونم کمکتون کنم؟